คำว่า ' drop ' ( VI )


มีความหมายในภาษาไทยว่า แย่ลง
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : อ่อนแอ
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z