คำว่า ' angelology ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า การศึกษาเกี่ยวกับเทพหรือเทวดา


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] A discourse on angels, or a body of doctrines in regard to angels.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z