คำว่า ' drain ' ( VI )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ระบายออก
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ระบาย, ถ่ายออก, ไหลออก
คำที่คล้ายกัน : unload; empty
คำตรงกันข้าม : lade; load; pack


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z