คำว่า ' dolly ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ตุ๊กตา (ภาษาเด็ก)
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z