คำว่า ' diabolic ' ( ADJ )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เลวร้ายที่สุด
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : โหดร้ายที่สุด


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[a.] Alt. of Diabolical
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z