คำว่า ' diabetic ' ( ADJ )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ซึ่งเป็นเบาหวาน
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : เกี่ยวกับเบาหวาน
คำที่คล้ายกัน : dropsical; hydrocephalic


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[a.] Alt. of Diabetical
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z