คำว่า ' diabetes ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า โรคเบาหวาน
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : เบาหวาน
คำที่คล้ายกัน : endrocrine disease


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] A disease which is attended with a persistent, excessive discharge of urine. Most frequently the urine is not only increased in quantity, but contains saccharine matter, in which case the disease is generally fatal.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z