คำว่า ' dextrose ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า น้ำตาลที่พบในผลไม้ น้ำผึ้ง หรือเนื้อเยื่อของสัตว์
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : น้ำตาลเด็กซ์โตรส
คำที่คล้ายกัน : dextroglucose


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] A sirupy, or white crystalline, variety of sugar, C6H12O6 (so called from turning the plane of polarization to the right), occurring in many ripe fruits. Dextrose and levulose are obtained by the inversion of cane sugar or sucrose, and hence called invert sugar. Dextrose is chiefly obtained by the action of heat and acids on starch, and hence called also starch sugar. It is also formed from starchy food by the action of the amylolytic ferments of saliva and pancreatic juice.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z