คำว่า ' dextro- ' ( PRF )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ขวามือ
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ด้านขวามือ
คำที่คล้ายกัน : dextral; dexter


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[] A prefix, from L. dexter, meaning, pertaining to, or toward, the right
[] having the property of turning the plane of polarized light to the right; as, dextrotartaric acid.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z