คำว่า ' dexterous ' ( ADJ )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เฉลียวฉลาด
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : หลักแหลม
คำที่คล้ายกัน : adroit
คำตรงกันข้าม : maladroit


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[a.] Ready and expert in the use of the body and limbs; skillful and active with the hands; handy; ready; as, a dexterous hand; a dexterous workman.
[a.] Skillful in contrivance; quick at inventing expedients; expert; as, a dexterous manager.
[a.] Done with dexterity; skillful; artful; as, dexterous management.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z