คำว่า ' dexterity ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ความคล่องแคล่ว
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ความว่องไว


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] Right-handedness.
[n.] Readiness and grace in physical activity; skill and ease in using the hands; expertness in manual acts; as, dexterity with the chisel.
[n.] Readiness in the use or control of the mental powers; quickness and skill in managing any complicated or difficult affair; adroitness.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z