คำว่า ' dexter ' ( ADJ )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ขวามือ
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ด้านขวา
คำที่คล้ายกัน : right-hand; right
คำตรงกันข้าม : sinister; left-hand


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[a.] Pertaining to, or situated on, the right hand; right, as opposed to sinister, or left.
[a.] On the right-hand side of a shield, i. e., towards the right hand of its wearer. To a spectator in front, as in a pictorial representation, this would be the left side.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z