คำว่า ' dex ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ยาแอมเฟตามีน (คำสแลง)
คำที่คล้ายกัน : dextroamphetamine
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z