คำว่า ' dewy ' ( ADJ )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ซึ่งชุ่มด้วยน้ำค้าง
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ซึ่งชื้นด้วยน้ำค้าง
คำที่คล้ายกัน : bedewed


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[a.] Pertaining to dew; resembling, consisting of, or moist with, dew.
[a.] Falling gently and beneficently, like the dew.
[a.] Resembling a dew-covered surface; appearing as if covered with dew.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z