คำว่า ' dewlap ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เหนียงซึ่งห้อยลงมาจากใต้คอสัตว์บางชนิด


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] The pendulous skin under the neck of an ox, which laps or licks the dew in grazing.
[n.] The flesh upon the human throat, especially when with age.




แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z