คำว่า ' dewfall ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ช่วงน้ำค้างตก
คำที่คล้ายกัน : candlelight


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] The falling of dew; the time when dew begins to fall.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z