คำว่า ' dewdrop ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า หยดน้ำค้าง
คำที่คล้ายกัน : drop; droplet


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] A drop of dew.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z