คำว่า ' developer ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ผู้พัฒนา
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : นักพัฒนา
คำที่คล้ายกัน : builer; projector
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z