คำว่า ' desk ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า โต๊ะ
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : เคาน์เตอร์บริการในโรงแรมหรือสนามบิน


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z