คำว่า ' deposit ' ( VT )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เก็บไว้ในที่ปลอดภัย


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z