คำว่า ' depart ' ( VT )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ตาย (คำทางการ)
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : เสียชีวิต, มรณภาพ, สิ้นชีวิต
คำที่คล้ายกัน : die
คำตรงกันข้าม : live; survive; thrive
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z