คำว่า ' dehydration ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า การเสียน้ำของร่างกาย
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z