คำว่า ' decisiveness ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ความแน่นอน
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ความเด็ดขาด, ความแน่วแน่
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z