คำว่า ' absolutely ' ( ADV )


มีความหมายในภาษาไทยว่า อย่างไม่มีเงื่อนไข
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : อย่างไม่มีข้อจำกัด
คำที่คล้ายกัน : unquestionably; certainly


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[adv.] In an absolute, independent, or unconditional manner; wholly; positively.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z