คำว่า ' dark ' ( ADJ )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ลึกลับ
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : คลุมเครือ, เร้นลับ, ซ่อนเร้น, ไม่ชัดเจน
คำที่คล้ายกัน : mysterious; hidden
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z