คำว่า ' dam1 ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เขื่อน
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : เขื่อนกั้นน้ำ, ทำนบ, ประตูน้ำ
คำที่คล้ายกัน : reservoir
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z