คำว่า ' dam1 ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เขื่อน
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : เขื่อนกั้นน้ำ, ทำนบ, ประตูน้ำ
คำที่คล้ายกัน : reservoir


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] A female parent; -- used of beasts, especially of quadrupeds; sometimes applied in contempt to a human mother.
[n.] A kind or crowned piece in the game of draughts.
[n.] A barrier to prevent the flow of a liquid; esp., a bank of earth, or wall of any kind, as of masonry or wood, built across a water course, to confine and keep back flowing water.
[n.] A firebrick wall, or a stone, which forms the front of the hearth of a blast furnace.
[v. t.] To obstruct or restrain the flow of, by a dam; to confine by constructing a dam, as a stream of water; -- generally used with in or up.
[v. t.] To shut up; to stop up; to close; to restrain.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z