คำว่า ' dabbler ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า คนที่ทำอะไรเล่นๆ ไม่จริงจัง
คำที่คล้ายกัน : dilettante; amateur


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z