คำว่า ' dabble ' ( VI )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ทำเล่นๆ ไม่จริงจัง
คำที่คล้ายกัน : tinker; trifle
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z