คำว่า ' dab2 ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ชื่อของปลาทะเลตัวแบน
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z