คำว่า ' dab1 ' ( VT )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ป้าย
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ทาเบาๆ, ซับ, ดุนเบาๆ
คำที่คล้ายกัน : tap; pat; daub
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z