คำว่า ' dab1 ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า จำนวนเล็กน้อย
คำที่คล้ายกัน : pat; bit
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z