คำว่า ' dab hand ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า คนเก่งเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง (คำไม่เป็นทางการ)
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
คำที่คล้ายกัน : expert
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z