คำว่า ' DA2 ' ( ABBR )


มีความหมายในภาษาไทยว่า อัยการเขต (คำย่อของ District Attorney)
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z