คำว่า ' DA1 ' ( ABBR )


มีความหมายในภาษาไทยว่า บัญชีเงินฝาก (คำย่อของ deposit account)


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z