คำว่า ' DA1 ' ( ABBR )


มีความหมายในภาษาไทยว่า บัญชีเงินฝาก (คำย่อของ deposit account)
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z