คำว่า ' d ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 4
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : เลข 500 (ตัวเลขโรมัน)
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z