คำว่า ' D ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า พยัญชนะตัวภาษาอังกฤษที่ 4
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : เลข 500 (ตัวเลขโรมัน)


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z