คำว่า ' force out of ' ( PHRV )


มีความหมายในภาษาไทยว่า บังคับ
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : คาดคั้น, เค้นจาก
คำที่คล้ายกัน : force from


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z