คำว่า ' flock to ' ( PHRV )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ไปรวมตัวกันอยู่เพื่อ
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ชุมนุมกันเพื่อ
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z