คำว่า ' fare forth ' ( PHRV )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เริ่มออกเดินทาง (คำเก่า)
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z