คำว่า ' fall to one's knees ' ( PHRV )


มีความหมายในภาษาไทยว่า คุกเข่าลง
คำที่คล้ายกัน : fall down on; fall on
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z