คำว่า ' fall on ' ( PHRV )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ตกมาถึง
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : มาถึง, เป็นความรับผิดชอบของ
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z