คำว่า ' enquire after ' ( PHRV )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ถามไถ่เรื่องสุขภาพ (อย่างสุขภาพ)
คำที่คล้ายกัน : ask after
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z