คำว่า ' eager beaver ' ( IDM )


มีความหมายในภาษาไทยว่า คนทำงานหนัก
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z