คำว่า ' eager beaver ' ( IDM )


มีความหมายในภาษาไทยว่า คนทำงานหนัก


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z