คำว่า ' almshouse ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า บ้านสงเคราะห์คนจน
คำที่คล้ายกัน : poorhouse; poverty


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] A house appropriated for the use of the poor; a poorhouse.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z