คำว่า ' almsgiver ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ผู้ให้ทาน
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : เจ้าของทาน


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] A giver of alms.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z