คำว่า ' alms ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ของบริจาค
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ของให้ทาน
คำที่คล้ายกัน : charity; donation


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n. sing. & pl.] Anything given gratuitously to relieve the poor, as money, food, or clothing; a gift of charity.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z