คำว่า ' almost ' ( ADV )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เกือบจะ
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : เกือบ, จวนจะ, จวนเจียน, จวน, แทบจะ, เกือบถึง
คำที่คล้ายกัน : nearly; all but


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[adv.] Nearly; well nigh; all but; for the greatest part.




แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z