คำว่า ' almoner ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า นักสังคมสงเคราะห์


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] One who distributes alms, esp. the doles and alms of religious houses, almshouses, etc.; also, one who dispenses alms for another, as the almoner of a prince, bishop, etc.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z