คำว่า ' almond-eyed ' ( ADJ )


มีความหมายในภาษาไทยว่า มีนัยน์ตาเรียวยาว
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z