คำว่า ' almond ' ( ADJ )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ที่ทำจากอัลมอนด์


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] The fruit of the almond tree.
[n.] The tree that bears the fruit; almond tree.
[n.] Anything shaped like an almond.
[n.] One of the tonsils.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z